LVM: Conceptes basics (I)

LVM: Conceptes basics (I)

LVM (Gestor de volums lògics) és, com indiquen les seves sigles, un administrador de volums lògics per al kernel de Linux. Mitjançant LVM podem agrupar diversos discos durs (o dispositius de blocs en general) en un grup de volums. Dins d’un grup de volums es...
Infraestructura On Premise, Cloud o Híbrida

Infraestructura On Premise, Cloud o Híbrida

Quan parlem d’infraestructura IT ens referim al conjunt de dispositius i aplicacions necessaris perquè una empresa pugui operar correctament. En els últims anys, amb l’evolució de la tecnologia, han aparegut noves opcions que flexibilitzen la localització...