Quan parlem d’infraestructura IT ens referim al conjunt de dispositius i aplicacions necessaris perquè una empresa pugui operar correctament.

En els últims anys, amb l’evolució de la tecnologia, han aparegut noves opcions que flexibilitzen la localització i la gestió d’aquesta infraestructura. A la tradicional integració on premise, s’han unit el cloud i una opció híbrida.

Aquestes noves solucions ofereixen avantatges a tenir en compte, però no per això hauries de migrar el teu entorn automàticament. Per a decidir quina és la millor opció per al teu negoci, has de tenir en compte diversos aspectes: la naturalesa del teu negoci, la càrrega de treball, el retorn de la inversió i els nivells de seguretat que necessitis, entre altres.

A continuació, t’expliquem els principals avantatges i desavantatges de cadascuna de les solucions.

Infraestructura On Premise

Quan parlem de tenir una infraestructura on premise, ens referim al fet que tot l’entorn IT s’instal·la in situ, és a dir, de manera física en les instal·lacions de l’empresa, que estan connectades a la seva xarxa local.

Per a aquelles empreses que vulguin un major control sobre la infraestructura, trobaran en aquesta opció la solució més adequada. Ofereix una gestió absoluta del maquinari i del programari, podent personalitzar la seva configuració i disseny al complet.

La seguretat i l’accés de les dades està en mans de l’empresa, però han d’estar capacitats per a seguir protocols que garanteixin la seva protecció. Això implica tenir un equip de sistemes que es dediqui en exclusiva a la gestió i el manteniment (actualitzacions del sistema o còpies de seguretat) de la infraestructura.

A més, si l’empresa vol accedir de manera directa als servidors, haurà de tenir en compte el cost d’adquirir el hardware i l’espai necessari per a instal·lar la solució. I hem de tenir en compte el temps que es necessitarà per a la seva instal·lació i posada en marxa.

Una altra dels avantatges és que no depèn d’una connexió a Internet. Per tant, qualsevol fallada derivada de la mateixa no afectarà en el funcionament dels sistemes. No obstant això, si es produís un tall de llum, es produirien interrupcions en el flux de treball, derivant en un temps d’inactivitat per al negoci.

Infraestructura Cloud

No hi ha dubte que és l’opció que major creixement ha tingut en els últims anys. Les empreses se senten atretes per la quantitat d’avantatges que ofereix, però és sempre la millor solució?

L’infraestructura Cloud es divideix en Cloud privat o Cloud públic (Azure, Amazon i Google).

En el cas del Cloud privat està orientada a uns usuaris i no al públic en general. També l’organització és la responsable del control dels recursos d’una infraestructura en un entorn local, i responsable de la seguretat amb diferents dispositius, per tant, els núvols privats requereixen una mateixa despesa que on premise.

D’altre banda, en el Cloud públic el proveïdor és el responsable dels recursos i de la seguretat, mentre els usuaris poden disposar d’un ràpid desplegament de serveis amb una alta disponibilitat, escalabilitat i una disposició en múltiples regions. El Cloud públic ajuda a les empreses a reduir els costos de manteniment del hardware, d’administració, etc.

El cloud públic pot arribar a ser igual de segur que el cloud privat si el proveïdor utilitza els sistemes de seguretat adequats. Aquest servei integra la recuperació automatitzada de les dades, garantint una còpia de seguretat d’aquests. Un altre dels avantatges del cloud públic és pagar solament pel que s’usa (pay-per-use).

Ja hem comentat que l’accés al cloud és impossible sense una connexió a Internet, però també cal destacar que el seu funcionament es veu perjudicat quan existeix una connexió de baixa velocitat.

Infraestructura Híbrida

És una opció molt interessant perquè combina els aspectes més beneficiosos de totes dues solucions. Concretament, es caracteritza perquè la instal·lació de la infraestructura IT es divideix amb la infraestructura local i l’avantatges del núvol. Sent el més comú emmagatzemar dades més sensibles i processos crítics en els servidors de l’empresa i els menys crítics en els servidors del proveïdor del Cloud. Aquesta pot ser la millor opció per a aquelles empreses que vulguin beneficiar-se de la flexibilitat del cloud, però vulguin continuar tenint el control sobre unes certes dades.

En aquest cas, el més important és assegurar-se que no hi ha problemes de connexió entre els dos servidors.

Pero, ¿cuál es la mejor opción?

Al final, es tracta de trobar la solució que millor s’adapti a les necessitats del teu negoci. L’important és entendre com funciona cada sistema i els seus principals avantatges i inconvenients.

En Click-IT podem aconsellar-te sobre la infraestructura IT que millor s’adapti a la teva empresa. Contácta’ns!