Serveis Cloud & DevOps

per a impulsar el teu negoci

Major rendiment, disponibilitat i fiabilitat dels teus serveis i aplicacions.

Quins beneficis pots obtenir?

Acompanyem als nostres clients en totes les fases del procés, des de l’inici del projecte en el disseny inicial, durant el desplegament i en el manteniment i l’explotació òptima de la solució.

A través de diferents eines i tecnologies, aconseguim reduir els temps del cicle de desenvolupament, augmentar la fiabilitat i facilitar l’èxit de la implantació d’aplicacions en producció.

XAVIER LUNA

DevOps Team Lead

Cultura DevOps

Metodologia

Infraestructure as Code

El procés de generació d’infraestructura es realitza mitjançant arxius de desplegament (Terraform/CDK), seguint les best practices definides tant pel client com per la tecnologia utilitzada. Aquestes templates permetran als equips a entendre l’entorn de treball i generar standards.

Automatització

L’automatització de processos en aplicacions ens permet reduir els temps de posada en producció i desplegament, simplificant el desenvolupament de projectes de software complex i assegurant la qualitat durant el procés.

Continuous Delivery (CD)

Aquesta pràctica ajuda a agilitzar i automatitzar el procés de publicar software. El lliurament continu ens permet fer canvis en el codi tant a l’entorn de proves com en el de producció.

Continuous Integration (CI)

La integració contínua és vital per a accelerar el Time to Market del software. Amb aquesta pràctica aconseguim trobar i arreglar errors de codi ràpidament, millorar la qualitat del software i reduir el temps de validació i publicació de noves actualitzacions.

El nostre valor

Una transició a la infraestructura Cloud amb èxit i àgil

El nostre equip DevOps ofereix suport en la integració i el desplegament eficient, eficaç i continu de les aplicacions.

Aconseguiràs major control dels processos, millorant la qualitat i reduint el temps de lliurament, donant com a resultat una major productivitat i millora del teu software.

Visibilitat

L’alta disponibilitat de les aplicacions permet realitzar proves de manera contínua, detectar i resoldre fallades en menys temps i un lliurament de software més ràpid.

Escalabilitat

L’ús de DevOps permet una ràpida adaptació al mercat, perquè es té un major visibilitat i control dels recursos.

Z

Confiabilitat

Aconseguiràs avançar a gran velocitat garantint la qualitat de les actualitzacions i canvis en la infraestructura. Assegurem que cada canvi és segur i funcional.

Cas d’èxit

Descobreix com la implementació de serveis Cloud & DevOps poden beneficiar a les empreses a través de la història d’èxit de PRIVALIA.

Caso de éxito: Privalia

Optimització de recursos a AWS

Necessites més informació?