Fa poc et vam explicar alguns conceptes bàsics per a comprendre el funcionament d’un administrador de volums lògics (LVM).

En aquesta ocasió, t’explicarem com crear un magatzem a partir de diversos discos durs i, partint de l’espai d’aquest magatzem, crear unitats de la grandària que vulguem. També t’explicarem com reduir-les i estendre-les.

Posem que en el nostre primer exemple pràctic comptem amb quatre discos: /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd/dev/sde.

El primer que farem és crear una partició en cadascun dels quatre discos. (Veurem com fer-ho en un, després s’ha de fer en la resta).

*Les particions han de tenir preferiblement un partition type 8e (Linux LVM), com es veu en la figura.

Creem els volums físics amb pvcreate, a continuació el comando pvs ens donarà un resum dels PVs gestionats per LVM:

Ara crearem dos grups de volums, vg1 i vg2. Després veiem un llistat de volume groups amb vgs:

*Podem veure que els VGs que acabem de crear (vg1 i vg2) tenen una grandària  de 10GB cadascun.

Finalment, crearem els volums lògics. En el grup vg1 crearem dos LVs. En el grup vg2 crearem un petit que ocupi menys de la meitat de l’espai total, ja que farem una prova de redimensionament en calent.

Podem veure el consum de extents i més informació sobre un VG amb el comando vgdisplay:

Ara crearem un sistema de fitxers ext4 sobre el LV anomenada còpia de seguretat que es va crear en el grup vg2.

Primer cal tenir en compte que el dev mapper ha creat per a nosaltres diversos links simbòlics dins de /dev per a cada LV. En aquesta captura veiem dues ubicacions típiques, però pot haver-hi més.

El fitxer de blocs com a tal està en /dev/dm-7.

*Podem veure que els VGs que acabem de crear (vg1 i vg2) tenen una grandària  de 10GB cadascun.

Creem un sistema de fitxers ext4 sobre el LV de 2GB i ho muntem en /mnt/còpia de seguretat:

Ara omplim el volum creant un arxiu gran:

Ens hem quedat sense espai, però amb LVM podem solucionar-ho. Com sabem, el grup vg2 té espai de sobres.

AMPLIAR VOLUM

*IMPORTANT: Sempre que anem a fer qualsevol tipus de modificació en un volum lògic és molt recomanable tenir còpia de seguretat de les dades que puguin estar emmagatzemats en ell.

Redimensionarem el LV còpia de seguretat perquè obtingui 5GB més del grup de volums. Amb un sol comando, a més, farem el resize del sistema de fitxers ext4 en calent.

*L’opció –resizefs funcionarà si se suporta el filesystem subjacent (en aquest cas ext4 està suportat).

Ara ja tenim espai addicional en el nostre volum.

REDUIR VOLUM

*IMPORTANT: Sempre que s’intenti fer això hem d’assegurar-nos de tenir una còpia de seguretat vàlida. Un simple error humà pot implicar la pèrdua de les dades.

Si volem reduir un LV, primer hem de reduir el sistema de fitxers que hi ha escrit sobre ell (sempre que filesystem ho suporti) i després reduir el LV. Això ens permetrà recuperar espai en el nostre volume group. Aquesta operació normalment no es podrà fer en calent.

El primer pas és la reducció del filesystem. Per a això, primer desmuntem el volum i després realitzem una revisió amb e2fsck per a reduir la possible fragmentació. El comando resize2fs ens permet establir la nova grandària del sistema de fitxers (en el nostre cas 5GB):

El sistema de fitxers s’ha reduït, però el LV segueix en 7GB i l’espai lliure en el grup de volums vg2 és d’uns 3GB:

Finalment reduïm la grandària del LV, i veiem com també s’allibera espai en el VG:

Verifiquem finalment que el sistema de fitxers continua estant accessible.

I aquí finalitza aquesta breu explicació sobre LVM. Deixa’ns en comentaris el que t’ha semblat.