Partners tecnològics
Certificacions

Partners

Oracle és l’empresa líder en oferir solucions per la gestió de bases de dades. Com a Oracle Gold Partner, ens servim de seva tecnologia per desenvolupar, optimitzar i implementar solucions a mida, tant en el Cloud com On Premise, que s’adapten a cada infraestructura.

Com a partners de Microsoft posem a disposició dels nostres clients els diferents programes i eines que ofereix el seu ecosistema. Assessorem i oferim la millor solució per cobrir les necessitats del seu projecte.

Veeam és líder en solucions de gestió de dades i còpies de seguretat per a cloud i físic. Sent partners de Veeam, podem comercialitzar i integrar la seva tecnologia, que garanteix la disponibilitat i protecció de les dades dels nostres clients.

NetApp és una empresa de referència a tot el món que ofereix serveis de dades en el cloud híbrid i de gestió de dades. Click-IT ha confiat des de fa anys en els sistemes i la tecnologia que ofereix NetApp, que garanteixen fiabilitat i rapidesa en l’emmagatzematge i la gestió de dades.

Bitdefender brinda productes de seguretat i intel·ligència sobre amenaces per a llars, empreses i els seus dispositius, xarxes i serveis en el cloud. Com a partners, sabem que podem oferir als nostres clients la tecnologia antivirus més valorada, amb una qualitat capdavantera a nivell mundial.

Click-IT forma part del Catàleg d’empreses i solucions de ciberseguretat elaborat per Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), com a empresa proveïdora de solucions, productes i serveis de ciberseguretat.

Incibe és l’organisme responsable del desenvolupament de la ciberseguretat i de la confiança digital de ciutadans i empreses.

Certificacions

La norma ISO 20000-1 proporciona un marc de processos clau i millors pràctiques per a un Sistema de Gestió de Serveis eficient i que aporti valor. Aquests processos engloben la gestió dels nivells de servei, la generació d’informes dels serveis, la gestió de proveïdors, incidents i problemes, gestió de canvis i gestió del lliurament, entre altres.

La norma ISO 27001 vela per la gestió de la Seguretat de la Informació d’una empresa. Contribueix a garantir activitats de protecció dels sistemes i la informació de l’organització, minimitzant els riscos i valorant els processos de negoci.

La norma ISO 9001 recull els requisits per a un Sistema de Gestió de Qualitat, enfocat a demostrar la qualitat d’una organització i la seva capacitat per a satisfer els requisits dels seus clients. A través de la implementació d’aquest sistema s’aconsegueix una gestió i un control continu de la qualitat de tots els processos.

La norma ISO 14001 s’encarrega d’avaluar els esforços d’una empresa per promoure la protecció ambiental i la sistematització dels aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que desenvolupa. El seu objectiu és l’optimització de la gestió de recursos i residus, així com la reducció dels impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat.