Seguretat informàtica

per protegir la teva empresa

Realitzem consultories i implementem solucions que garanteixen la seguretat de la informació i les dades de la teva empresa en tot moment.

Està la teva empresa segura?

En Click-IT entenem la ciberseguretat com una de les parts més importants de qualsevol empresa o organització, indiferentment del seu tamany. Realitzem una anàlisi de les ciberamenaces i els seus riscos, proporcionant les solucions i eines per a combatre-les que millor s’adaptin a les necessitats de cada negoci.

També oferim un servei de monitorització de la infraestructura per a detectar quan una activitat de xarxa és sospitosa d’intentar accedir a les dades confidencials de l’empresa, atacant aquesta amenaça i garantint la seguretat del teu negoci i la dels teus clients.

GERARD CIRIA

Cybersecurity Team Lead

En què podem ajudar-te

Àreas d’activitat

s

Anàlisi de vulnerabilitats

Auditoria tècnica (externa i interna) que es basa a trobar el màxim de vulnerabilitats possibles en l’entorn, sense necessitat d’explotar-les.

Es té accés a tota la configuració i dispositius per a certificar que totes les versions i configuracions són correctes i estan al dia.

Test de Penetració

Aquesta prova ens permet detectar, avaluar i provar la seguretat dels sistemes informàtics d’una empresa. En la mateixa s’escaneja la xarxa, les aplicacions i els serveis sense fils.

No es té accés a cap configuració i s’acostuma a fer en dos nivells, interna i externa.

Monitorització (SOC)

Monitoritzem la teva infraestructura per a detectar activitats que puguin ser sospitoses d’intentar accedir a la informació confidencial de la teva empresa.

El nostre equip posa els mitjans necessaris per a identificar i neutralitzar l’amenaça, protegint d’aquesta manera els processos de negoci, així com les dades de l’empresa i dels seus clients.

Capacitació d'equips

Una gran quantitat dels atacs a empreses que tenen èxit es deuen a errors humans. Per això, és important formar a tots els equips en matèria de prevenció i seguretat informàtica.

En Click-IT portem anys realitzant cursos i xerrades de conscienciació en empreses.

Informàtica forense

Recopilació i anàlisi de dades per a presentar-los com a prova

A través de la recopilació de dades ambientals de sistemes informàtics, xarxes, comunicacions sense fils i dispositius d’emmagatzematge,  podem realitzar informes pericials que podran presentar-se  com a evidències digitals en un procés judicial, administratiu, segurs, etc., amb l’objectiu d’assenyalar la càrrega de responsabilitat i abast dels fets.

Autenticació de comunicacions

Anàlisi i certificació de l’autenticitat de correus electrònics i missatgeria instantània.

Protecció de dades o ús inapropiat

Detecció de comportaments deslleials en l’empresa, ús inapropiat dels sistemes, intrusions i accessos no autoritzats.

Suplantació d'identitat digital

Recerca de la usurpació d’informació i identitat, estudiant el grau de responsabilitat.

Rendiment d'aplicacions

Anàlisi de resultats i rendiments d’aplicacions informàtiques enfront de les seves especificacions inicials.

Necessites més informació?