Bones pràctiques ITIL aplicades al Service Desk

Bones pràctiques ITIL aplicades al Service Desk

En articles anteriors, vam explicar que una de les principals funcions d’un Service Desk és la resolució d’incidències o peticions. Per a garantir un servei eficaç i de qualitat, és important implementar correctament un procés de gestió d’incidents....