Desenvolupament de software

i aplicacions a mida

A l’equip de Click-IT li avalen anys d’experiència en el camp de l’anàlisi i del desenvolupament de software a mida.

En què podem ajudar-te?

La diversificació dels projectes que podem realitzar és àmplia, des d’un petit script per a automatitzar processos fins al desenvolupament d’una aplicació de facturació.

Triem la tecnologia més fiable, estable i robusta disponible perquè, una vegada implantada, permeti optimitzar els resultats, augmentar la productivitat i reduir costos.

També realitzem APIs perquè altres aplicacions internes del negoci o aplicacions ERP puguin alimentar-se/interactuar entre elles. També consumim APIs de tercers per a desenvolupar capes d’usuari simplificades per a augmentar la productivitat.

ROMÁN CAMPS

Software Team Lead

Potència el teu negoci

Solucions i serveis intel·ligents

Automatitzacions

Aprenem els processos repetitius per a automatitzar-los. D’aquesta manera, el teu equip podrà enfocar-se en les tasques que aporten més valor al negoci.

Després de l’automatització, ens comprometem a monitoritzar els estats i el seguiment dels processos.

Desenvolupamentt web

Desenvolupem aplicacions web internes (negoci) i aplicacions de servei (client final).

El nostre desenvolupament està focalitzat a solucionar el problema del negoci i dissenyar una interfície d’usuari amb la tecnologia que més s’adapti a la filosofia dels nostres clients.

ETL - Business Intelligence

Extraiem informació de diverses fonts (base de dades, fitxers de text, APIs) per a crear Data Ware Houses. Les dades es transformen per a la seva posterior anàlisi. 

Carreguem les dades realitzant queries en eines com Excel o Grafana. O en eines de BI com PowerBI.

Com ho fem

La nostra metodologia

1. Escolta activa

Ens esforcem per entendre les necessitats dels nostres clients. D’aquesta manera, identifiquem els problemes per a oferir-te un desenvolupament a mesura.

2. Anàlisi

Per a garantir que oferim la millor solució, hem de conèixer bé el teu negoci, els teus objectius, el teu llenguatge i tota la teva estructura. Això ens permet saber quines tecnologies s’adapten i encaixen en el teu projecte.

3. Proposta de negoci i tecnologies implicades

Després de la presa de requeriments del projecte i de l’anàlisi prèvia, plategem una proposta, que inclourà un pressupost amb dates i l’abast del projecte.

4. Desenvolupament

Disseny i creació de l’arquitectura, construcció (programació) de l’aplicació o solució. A través de reunions de seguiment amb els nostres clients, podem resoldre dubtes i fer correccions.

5. Test - Preproducció

Una vegada acabat, sotmetem la solució creada a les proves necessàries per a verificar que tot funciona correctament.

Es tracta d’una fase essencial, que permet detectar i corregir errors, a més de per a fer els últims canvis si el client així ho vol.

6. Posada en producció

Després de realitzar tots els canvis i correccions, llancem l’aplicació o la web en l’entorn real.

7. Control de seguiment d'objetius (manteniment)

Realitzem controls de seguiment que ens permeten assegurar que tot continua funcionant i preveure l’evolució del software. Ens encarreguem del manteniment, perquè tu o el teu equip no hàgiu de preocupar-vos de fer-ho.

Cas d’èxit

Aquests són alguns dels desenvolupaments de software a mida que hem implementat amb èxit per als nostres clients.

Necessites més informació?