LVM: Conceptes basics (I)

LVM: Conceptes basics (I)

LVM (Gestor de volums lògics) és, com indiquen les seves sigles, un administrador de volums lògics per al kernel de Linux. Mitjançant LVM podem agrupar diversos discos durs (o dispositius de blocs en general) en un grup de volums. Dins d’un grup de volums es...