Experts en gestionar projectes IT

A Click-IT proporcionem solucions integrals als nostres clients des de diferents divisions, per mitjà de la consultoria i la implementació de la tecnologia que millor s’adapti als seus requeriments. Els nostres professionals especialitzats gestionen cada projecte tenint en compte els següents elements:

  • El cost de la implementació i posada en marxa: costos directes i indirectes.
  • Els riscos derivats de la implantació: anàlisi i gestió d’aquests.
  • La gestió dels recursos necessaris per a dur a terme el projecte.
  • La consecució dels objectius de millora tecnològica marcats per totes dues parts.

Databases

Gestió i administració de bases de dades, seguint procediments de monitoratge, ajust de rendiment, suport i recuperació.

Infrastructure & DevOps

Manteniment integral de la infraestructura de IT On Premise i Cloud, necessaris per a l’organització i administració del seu entorn empresarial.

Software Team

Desenvolupament de software a mida amb possibilitats d’ampliació i millora, utilitzant la tecnologia més fiable, estable i robusta disponible.

N.O.C. 24×7

Monitorització proactiva de la infraestructura, definició d’indicadors, alertes i quadres de comandament, aplicació de solucions correctives i seguiment d’incidències.

Service Desk

Servei de suport tècnic i d’atenció als usuaris, orientat a la resolució de problemes dels nostres clients.

Cybersecurity

Anàlisi de les ciberamenaces i els seus riscos, proporcionant les solucions i eines necessàries per a la seva infraestructura.

Necessites més informació?