L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat en 1997. La finalitat de l’ATM és, entre altres, millorar substancialment la qualitat, eficàcia i eficiència de les xarxes de transport públic col·lectiu existents. Per a aconseguir-ho, es considera una peça essencial la integració tarifària.

En l’últims anys, ATM ha experimentat un creixement a nivell d’equips informàtics i l’Àrea de Sistemes i Innovació cada vegada té més usuaris als quals ha de donar suport tècnic. Davant aquesta perspectiva, es va fer necessari consolidar el reforç actual i ampliar el suport. Per aquesta raó, i davant la finalització de l’actual contracte, va disposar convocar un nou concurs públic.

Desde 2018 Click-IT ha proporcionat serveis de suport microinformàtic a ATM, així com altres serveis IT de manera puntual. Ara, s’ha adjudicat aquest nou contracte, prorrogant així l’acord de col·laboració fins a 2025.

Entre els serveis que s’oferiran a partir d’enguany, s’inclou un equip de tècnics especialistes en diferents àrees tecnològiques: bases de dades, administració de servidors, monitoratge de sistemes, desenvolupament de software, ciberseguretat i gestió de continguts web. A més de reforçar el suport actual a l’usuari que es duia a terme ‘in situ’.