Click-IT, en el seu compromís per garantir la satisfacció dels seus clients a través d’una millora contínua, acaba d’obtenir les certificacions ISO 20000-1, ISO 14001, ISO 9001 i ISO 27001. Aquestes reafirmen la nostra posició com a empresa socialment responsable i consolida el servei ofert als clients. 

Des del nostre inici, estem fermament implicats a oferir un servei de qualitat i millorar tots els nostres processos de negoci, garantint la seguretat de la informació, tant interna com dels nostres clients. També existeix un fort compromís pel compliment de les bones pràctiques mediambientals, posant en marxa accionis de millora de la gestió dels residus i consums de l’empresa, així com de sensibilització.

La norma ISO 20000-1 proporciona un marc de processos clau i millors pràctiques per a un Sistema de Gestió de Serveis eficient i que aporti valor. Aquests processos engloben la gestió dels nivells de servei, la generació d’informes dels serveis, la gestió de proveïdors, incidents i problemes, gestió de canvis i gestió del lliurament, entre altres.

La norma ISO 27001 vela per la gestió de la Seguretat de la Informació d’una empresa. Contribueix a garantir activitats de protecció dels sistemes i la informació de l’organització, minimitzant els riscos i valorant els processos de negoci.

La norma ISO 9001 recull els requisits per a un Sistema de Gestió de Qualitat, enfocat a demostrar la qualitat d’una organització i la seva capacitat per a satisfer els requisits dels seus clients. A través de la implementació d’aquest sistema s’aconsegueix una gestió i un control continu de la qualitat de tots els processos.

La norma ISO 14001 s’encarrega d’avaluar els esforços d’una empresa per promoure la protecció ambiental i la sistematització dels aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que desenvolupa. El seu objectiu és l’optimització de la gestió de recursos i residus, així com la reducció dels impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat.