AJUNTAMENT DE MARTORELL

L’acceleració de la transformació digital als ajuntaments espanyols, especialment després de l’arribada de la pandèmia, ha facilitat la comunicació entre ciutadans i administració pública gràcies a l’ús de les tecnologies. Però, l’alta digitalització, així com la sensibilitat i confidencialitat de les dades que tracten, els converteixen en un objectiu molt atractiu per a ciberdelincuentes.

El projecte:

Arran de la creixent ona de ciberatacs a diverses administracions públiques espanyoles durant aquesta pandèmia, l’Ajuntament de Martorell, situat a la comarca del Baix Llobregat, va voler reforçar la seguretat les seves dades conservant-los en el Cloud.

“El nostre Ajuntament havia d’abordar el projecte d’actualitzar, modernitzar i millorar la seguretat i eficiència dels seus sistemes de backups, els quals fins aquell moment es basaven en sistemes de copies sobre suports magnètics convencionals. 

L’Ajuntament de Martorell va estar obert en tot moment a les diferents propostes que es presentessin, sense tancar-se en un projecte concret. L’únic requisit va ser que fos un sistema de copies al núvol.”

El seu sistema d’emmagatzematge es basava en l’ús de cintes magnètiques, les característiques de les quals les fan molt útils per a organitzacions que treballen amb un gran volum de dades. Però, afegint aquesta nova solució, podran accedir i recuperar les seves dades amb major facilitat, en cas d’errors informàtics o atacs externs.

L’equip de Databases de Click-IT va ser l’encarregat de la gestió dels backups i va proposar un pla de recuperació en cas de desastre amb Azure Backups. Azure proporcionava una solució rendible i segura, a més de ser simple i àgil.

Per a garantir la seguretat de les seves dades, es va optar per fer còpies de seguretat encriptades, que dificulten l’entrada, la modificació i la manipulació de les dades emmagatzemades. I es van programar perquè es fessin setmanalment.

Gestió dels backups

Com que els backups es realitzaven en Azure, vam fer servir l’agent Microsoft Azure Recovery Services (MARS). Cal tenir en compte que aquest agent és compatible amb sistemes operatius de 64 bits (consulta les compatibilitats aquí).

Abans de poder realitzar la instal·lació i les còpies de seguretat, es va comprovar aquesta compatibilitat i es van trobar amb equips Windows de 32 bits i 64 bits anteriors a 2012. Quan l’equip es disposava a instal·lar l’agent MARS, no van poder fer-ho en aquells equips amb Windows 2008 SP2 64 bits, ja que no disposaven del parche Base de Virtual Server 2005 + KB KB948515 i tampoc podia descarregar-se des de Microsoft.

Davant la dificultat de no poder dur a terme les còpies de seguretat dels servers en els quals no podíem utilitzar l’agent MARS, l’equip va optar per utilitzar un dispositiu intermedi: un NAS QNAP TS-853 amb l’aplicació HBS 3 Hybrid Backup Sync. D’aquesta manera, les còpies de seguretat es copiaven primer en aquest NAS i d’aquest al Azure Backup.

Per a poder realitzar les còpies de seguretat dels servers en els quals no es podia utilitzar l’agent MARS es va utilitzar un NAS QNAP TS-853 amb l’aplicació HBS 3 Hybrid Backup Sync com a dispositiu intermedi, de manera que les còpies de seguretat primer es copiaven al NAS i després del NAS al compte d’emmagatzematge que s’havia creat en Azure. En aquest cas, Click-IT es va servir del programa Cobian Backup 11 Gravity, que ens permetia conservar l’esquema de les carpetes en el destí NAS tal com estava en l’origen. Es va configurar un backup complet i setmanal. D’aquesta manera s’utilitzaven els mateixos esquemes en cada còpia de seguretat, sobreescrivint l’anterior i sense necessitat d’esborrar suports antics.

Com la grandària dels backups en alguns casos era superior a 1TB, es va optar per fer una còpia completa en primer lloc i després incrementals.

Finalment, aquest va ser l’esquema utilitzat per a fer els backups d’aquells servidors en els que no es va poder utilitzar l’agent MARS.

Beneficis obtinguts

Gràcies a aquesta solució l’Ajuntament de Martorell compta amb un suport automatitzat de les seves dades en el Cloud, garantint així la seva protecció. A més, amb el pla de backups establert per Click-IT, la disponibilitat d’aquestes dades en cas d’haver de recuperar-los o accedir a ells, serà més ràpida.

“Click-IT, prèvia auditoria interna de sistemes, es va encarregar de solucionar les diferents problemàtiques referents a la diversitat de sistemes operatius. El projecte es va implantar, i va quedar en funcionament de manera molt satisfactòria, en uns pocs dies.”