HENKEL

Henkel és una empresa alemanya fundada en 1876 que opera a tot el món amb innovacions, marques i tecnologies líders en tres àrees comercials: Laundry&Home Care, Beauty Care i Adhesive Technologies.

Henkel Ibérica es va instal·lar a Espanya en 1961 després de comprar l’empresa espanyola Gota de Ámbar. En 1970 inicia la seva activitat a Portugal. Avui, Henkel Ibérica compta amb diversos centres productius, oficines, magatzems, acadèmies i centres d’I+D+i en la Península Ibèrica, amb més de 1000 empleats. Les marques més importants són WiPP, Dixan, Bref, La Toja, Syoss, Schwarzkopf, Diadermine, Loctite, Pritt y Pattex.

Henkel vol crear major valor per al client i el consumidor sent líder en els mercats que opera, buscant constantment un avantatge competitiu en les àrees d’innovació, sostenibilitat i digitalització, així com un model operatiu preparat per al futur. Per tot això, es va plantejar un nou repte per a una de les seves plantes situades en Montornés del Vallés que consistia a millorar la comunicació entre el sistema de gestió empresarial (ERP) i el sistema d’execució de fabricació. Per a gestionar més eficaçment el procés de producció i poder realitzar una anàlisi més eficient de les dades.

Una millora que implicava diverses empreses i departaments. Henkel va decidir confiar en Click-IT perquè comptàvem amb el coneixement i l’equip necessari per a abordar el projecte de manera global i, d’aquesta manera, podíem oferir una solució completament integral.

Per a executar correctament tot el procés de la migració, la implementació de la qual es va produir a la fi de l’any 2020, va participar el nostre equip de Databases i el nostre equip de Software (Desenvolupament). Conjuntament, van analitzar tant l’arquitectura actual (taules, triggers, vistes) com el tractament lògic de les dades (jobs, procedures, funcions).

El projecte

Amb l’objectiu de minimitzar riscos i oferir una solució òptima, el projecte es va desenvolupar en diferents fases:

Anàlisi de dades

Henkel va decidir emmagatzemar les dades de sortida del nou sistema a un altre motor de base de dades, en aquest cas es va triar SQL Server. Com el motor de base de dades origen era Oracle, l’equip de Databases va haver de configurar un dblink que permetés la comunicació de tots dos motors i que, d’aquesta manera, SQL Server pogués executar les instruccions rebudes des de Oracle correctament.

Així mateix, el primer repte de l’equip de desenvolupament va ser analitzar el format de les dades introduïdes en el sistema ERP. Era molt important entendre el tipus d’informació que s’administrava i el seu format d’entrada i sortida. Com que aquests últims eren diferents, tot component que depengués d’aquesta informació havia d’adaptar-se.

Sent aquesta la fase més important, l’equip sabia que perquè el sistema de gestió de dades actual funcionés de la mateixa manera i fos eficaç i eficient, les adaptacions del codi havien de ser les mínimes i necessàries. La seva missió era mantenir l’estructura de taules per a focalitzar els esforços en l’adaptació dels valors i el format de com es rebrien les noves dades.

Anàlisi i modificació del codi

Entendre el codi i la lògica de l’aplicació, així com el funcionament dels processos físics a la fàbrica era fonamental. Necessitàvem comprendre la gestió empresarial i el procés de fabricació actual per a conèixer quina part del codi es veia afectada i així poder adaptar-lo a la nova operativa.

Els valors per defecte establerts que es rebien i que el sistema havia d’interpretar van canviar. Com a conseqüència, la lògica de l’aplicació canviava i els desenvolupadors van haver d’adaptar-la i realitzar les correccions oportunes perquè les dades i les execucions lògiques fossin coherents.

Implementació i migració

Finalment, es va implementar la nova manera de comunicació entre els diferents sistemes de magatzematge. En aquesta fase, tots els departaments de IT havien de posar-se d’acord perquè les dades es definissin correctament i així evitar errors d’incompatibilitat de format. Cal recordar que es treballava amb dos motors diferents, en aquest cas Oracle i SQL Server (Microsoft), que compten amb diferents estàndards.

Aquestes tres primeres fases van ser les més complexes i costoses, perquè implicaven una anàlisi exhaustiva i la correcta aplicació de solucions al nou sistema.

Test i control 

Una vegada finalitzat el projecte, es van posar a prova tots els equips durant un període establert, per a poder detectar i solucionar problemes derivats dels nous canvis.

Click-IT era responsable que el procés de migració funcionés a la perfecció. El tractament de dades d’entrada i de sortida era el punt intermedi de tots els processos i havíem d’assegurar-nos que tot el procés funcionava correctament. Com també havíem de garantir que els sistemes d’integració que connectaven amb les màquines entenguessin les accions que havien de realitzar, interpretant els valors corresponents.

Finalment, vam presentar un flux de dades que recollia la nova configuració del sistema, per a donar major enteniment de com funciona.

Beneficis obtinguts

La solució aportada per Click-IT li ha reportat a Henkel els següents beneficis directes:

  • El procés des de la programació del producte fins a la seva fabricació com a producte final es realitza amb dades més netes. A més, s’ha aconseguit un millor seguiment del flux del procés de fabricació i l’anàlisi dels consums.
  • Es va dur a terme una neteja i simplificació de la infraestructura.
  • S’aconsegueix un augment de la performance de les bases de dades i s’augmenta la seguretat.
  • Posterior a la fabricació del producte final, existeix una anàlisi dels processos de qualitat. Amb el nou sistema, aquesta anàlisi és molt més efectiva i fàcil de realitzar.

Consulta la seva web aquí.