Software Team

DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE I APLICACIONS A MIDA

A l’equip de Click-IT li avalen anys d’experiència en el camp de l’anàlisi i del desenvolupament de software a mida.

La diversificació dels projectes que podem realitzar és àmplia, des d’un petit script per a automatitzar processos fins al desenvolupament d’una aplicació de facturació. Triem la tecnologia més fiable, estable i robusta disponible perquè, una vegada implantada, permeti optimitzar els resultats, augmentar la productivitat i reduir costos.

Per a garantir que donem resposta a les necessitats concretes de cadascun dels nostres clients, abastem el procés complet del desenvolupament del software:

01
Assessoria i consultoria tecnològica inicial

Realitzem un estudi estratègic previ i analitzem les característiques i necessitats del seu negoci, per a així poder trobar la solució més òptima, adaptada a les exigències de cada projecte, la tecnologia existent i al seu pressupost.

 

02
Anàlisi tècnica de la solució

Analitzem la solució triada per a validar l’enfocament tècnic més apropiat per al projecte, valorant els pros i els contres amb els nostres clients.

03
Desenvolupament del software

Durant la fase del desenvolupament mantenim una gran comunicació amb els nostres clients, fixant dates per a les diferents fases del desenvolupament i lliuraments.

04
Posada a prova del software

Una vegada finalitzat el desenvolupament, sotmetem el projecte a les proves necessàries per a verificar que tot funciona correctament. Realitzem proves manuals i automàtiques, segons el que necessiti cada projecte per a garantir la seva qualitat.

05

Manteniment

Una vegada desplegada la solució, els equips dels nostres clients poden encarregar-se d’ella, o podem mantenir els sistemes dels nostres clients. En qualsevol cas, els nostres desenvolupaments disposen d’un suport tècnic correctiu durant el període de temps acordat amb els nostres clients.