Service Desk

SUPORT TÈCNIC A l’USUARI

L’objectiu del servei de suport i d’atenció a l’usuari és proporcionar un punt d’inici centralitzat de processos i serveis clau per al bon funcionament i desenvolupament del teu negoci.

Basant-se en les bones pràctiques ITIL, Click-IT proporciona la plataforma d’assistència necessària per a facilitar el processament, el monitoratge, la gestió i la resolució de sol·licituds i incidències. Un servei que precisa d’una atenció immediata, especialitzada i registrada.

01
Estructura

Des de Click-IT oferim diferents modalitats de funcionament adaptant-nos constantment a les necessitats del client.

    • Service Desk centralitzat: els nostres tècnics ofereixen el servei en les oficines del client.
    • Service Desk virtual: els nostres tècnics ofereixen el servei mitjançant les xarxes de telecomunicacions des de les oficines centrals de Click-IT.
    • Service Desk híbrid: una part dels tècnics està en les oficines del client i una altra part en les oficines de Click-IT, fent les tasques conjuntament.

 

02

Gestió d’incidències i peticions

Els nostres tècnics canalitzen la recepció de les incidències i sol·licituds de servei, realitzant el registre d’aquestes, així com el seu seguiment, resolució i tancament, confirmant amb l’usuari. Oferint cobertura total, escalant peticions i gestionant els equips que intervenen, aconseguim minimitzar que les interrupcions tecnològiques impedeixin desenvolupar el treball diari del teu negoci.

 

03

Gestió del coneixement

El coneixement és un recurs molt valuós per al Service Desk, perquè s’encarrega de mantenir i lliurar la informació de nous serveis, registre d’interaccions, informar sobre noves versions i monitoritzar els compliments dels SLA. Sempre vigilant perquè la qualitat de les dades del coneixement sigui òptima per a maximitzar l’acompliment operatiu.

04

Assessorament

El paper del Service Desk no només es centra en resoldre incidents. Tenim consciència del que representem per al negoci. Treballem de manera proactiva i som capaços de mitigar l’impacte potencial assignant la prioritat adequada, detectant noves necessitats, solucions permanents i assessorant en l’aplicació de noves millores.