N.O.C. 24×7

GESTIÓ D’INCIDÈNCIES DE XARXA

N.O.C. és el departament que més visibilitat té de l’estat dels sistemes dels nostres clients. És el departament que monitoritza tant a nivell de hardware com a nivell aplicatiu que tot funcioni correctament.

Ofereix un monitoratge 24x7x365. Tots els tècnics són coneixedors de les incidències actives. Es treballa en equip per a buscar la manera més eficaç per a solucionar i gestionar incidències. És un departament que s’autogestiona i està constantment aprenent els diferents entorns que es monitoritzen (Azure, AWS, On Premise, Rancher, etc.) per a créixer al costat del client.

01

Monitorizació proactiva de la xarxa

N.O.C. té capacitat per a instal·lar i configurar diferents sistemes de monitoratge, com per exemple Zabbix, Pandora, Nagios, PRTG, i realització de dashboards personalitzats en Grafana. La instal·lació es realitza estudiant la infraestructura del client i adequada al volum d’elements a monitoritzar (número de servidors, número de càmeres de seguretat, sensors, aplicacions, serveis, etc.)

02

Definició d’indicadors i alertes
Després d’haver configurat tots els elements a monitoritzar, s’analitzen les dades rebudes durant un temps necessari per a saber els seus límits (mínims i màxims) i així poder ajustar els llindars de les diferents alertes configurades. N.O.C., com a expert en monitoratge, té una alta experiència en configuració de sistemes per a ajustar aquests llindars i així poder detectar què alertes són realment importants per a cada client.

 

03
Aplicació de solucions correctives
Hi ha alarmes que es poden resoldre llançant processos automàtics (reinici de serveis com a apatxe, IIS, etc.). N.O.C. té la capacitat per a proposar una configuració basada en l’execució d’aquests processos automàtics, que eviten crides innecessàries a un nivell d’escalat superior.
04
Seguiment d’incidències
N.O.C. gestiona i registra  incidències de diferents eines de ticketing (GLPI, OTRS, JIRA). És important que les tasques estiguin registrades per a tenir un històric de les tasques pendents i resoltes. Les incidències que es repeteixen fan que N.O.C. vegi un patró de la causa i pot oferir una solució al client. Si la solució requereix de coneixements de desenvolupament, administració de sistemes o administració de base de dades, el departament de N.O.C. és capaç de recopilar tota la informació per a analitzar amb més detall el problema.