Cybersecurity

EXPERTS EN SEGURETAT INFORMÀTICA

En Click-IT entenem la ciberseguretat com una de les parts més importants de qualsevol empresa o organització. El nostre equip altament qualificat realitza una anàlisi de les ciberamenazas i els seus riscos, proporcionant les solucions i eines que millor s’adaptin a les necessitats de cada negoci.

També oferim un servei de monitoratge de xarxa i infraestructura per a detectar quan una activitat de xarxa és sospitosa d’intentar accedir a les dades confidencials de l’empresa, atacant aquesta amenaça i garantint la seguretat del teu negoci i la dels teus clients.

01
Anàlisi de vulnerabilitats

Auditoria tècnica que es basa en trobar el màxim de vulnerabilitats possibles en l’entorn, sense necessitat d’explotar-les.

Es té accés a tota la configuració i els dispositius per a certificar que totes les versions i configuracions són correctes i estan al dia. Es fa a nivell extern i intern.

Dins de l’anàlisi de vulnerabilitats oferim serveis addicionals com:

  • Anàlisi de vulnerabilitats en dispositius mòbils.
  • Cursos i xerrades de conscienciació en quant a prevenció i seguretat de la informació.
02
Monitorització (SOC)

Servei de monitoratge de xarxa i d’infraestructura. Aquest servei detectarà quan una activitat de xarxa sigui sospitosa d’intentar accedir a les dades confidencials de l’empresa. Aquest posarà els mitjans necessaris per a detectar, identificar i neutralitzar l’amenaça, protegint d’aquest manera els processos de negoci, així com les dades de l’empresa i dels seus clients.

03
Test de Penetració

Auditoria tècnica enfocada a obtenir un resultat com, per exemple, accés amb privilegis d’administrador dins d’una xarxa. No té per què analitzar totes les possibles vulnerabilitats, en cas de fer-ho no té per què comentar si troba alguna vulnerabilitat si aquesta no s’ha acabat d’explotar.

No es té accés a cap configuració i s’acostuma a fer en dos nivells, interna i externa.

04
Informàtica Forense

Es realitzen informes pericials amb la finalitat d’obtenir evidències digitals que li permetin al client presentar-les en un procés judicial, administratiu, segurs, etc. Amb l’objectiu d’assenyalar la càrrega de responsabilitat i abast dels fets. Oferim els següents serveis:

  • Anàlisi d’autenticitat de correu electrònic i missatgeria.
  • Detecció de comportaments deslleials en l’empresa, ús inapropiat dels sistemes, intrusions i accés a dades no autoritzades.
  • Recerca de l’eliminació / usurpació d’informació i identitat, i assenyalament de responsabilitats, incloent possibles esborrats.
  • Anàlisi de resultats i rendiments d’aplicacions informàtiques enfront de les seves especificacions inicials.